Stellingen over communicatie

English version

Stelling 1:

Communicatie is een vorm van menselijke interactie.

Stelling 2:

Volgens taalfilosoof Paul Grice veronderstelt communicatie, wil ze relevant zijn, een zekere vorm van samenwerking (cooperative principle ).

Stelling 3:

Communicatie die niet coöperatief is, leidt nergens heen.

Stelling 4:

Bij communicatie via de computer is het zeer moeilijk na te gaan of deze communicatie al dan niet coöperatief is. Het overbrengen van gevoelens via lichaamstaal en intonatie ontbreken.  Naar de context en de intenties kunnen we alleen gissen… dus kunnen we ons ook vergissen. Feedback ontbreekt. Misverstanden zijn uiteindelijk niet oplosbaar online.

 

Noot

Deze stellingen zijn perfect inpasbaar in de theorie van het communicatief handelen van Jürgen Habermas in de publieke sfeer. Communicatie tussen slechts twee partijen P2P kan niet beschouwd worden als onderdeel van de publieke sfeer. Ofwel controlleert een derde partij de communicatie, terwijl Habermas volledige vrijheid van handelen voorstond, ofwel treedt de derde partij op als gelijke, maar dan is het geen P2P meer.

1 thought on “Stellingen over communicatie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.