Many to many netwerken

Internet  lijkt  een ideaal middel om acties over het gehele land, zelfs over de hele wereld te synchroniseren. Maar het klassieke hiërarchische, broadcast model is niet bruikbaar bij politiek verzet. Het is zeer kwetsbaar op een punt, neem de zender weg en je kanaal ligt plat.

Many to many netwerken zijn veel moeilijker uit te schakelen. Hieronder de presentatie van Zeynep Tufecki “Faster is Different

One-to-many netwerken of broadcast modellen zijn kwetsbaar, mond-op-mond reclame of een one-to-one netwerk is traag, te traag. Zo’n netwerk kan gemakkelijk in zijn evolutie gestopt worden. In autocratische regimes volstaat het dat men enkele van de actiefste elementen selectief uitschakelt om het netwerk plat te leggen.

Many-to-many netwerken ontwikkelen meestal te snel om te kunnen ontmantelen en verschalken op die manier het repressief apparaat. De middelen van een overheid om een opstand neer te slaan zijn beperkt. Ze kan niet een grote fractie van de bevolking tegelijk in de gevangenis gooien.

Zeyneb Tufecki vergelijkt de opstand in het mijnstadje Gafsa in Tunesië in 2008 met de opstand in Sidi Bouzid in 2010 toen Mohamed Bouazizi zichzelf in brand stak. De opstand in het mijnstadje werd gemakkelijk geïsoleerd. Op dat moment waren er nog maar 28.000 Facebook-gebruikers in Tunesië. In 2010 waren er 2 miljoen en het protest ging viraal.

Youtube was geblokkeerd door de overheid ten tijde van het protest in Sidi Bouzi maar Facebook niet. Zo kon het protest zich verspreiden via Facebook en Twitter.

In sociale systemen zorgt informatie voor vrijving en opwarming. Bovendien revolutioneren de hedendaagse communicatie technologieën het publiek als nooit tevoren omwille van hun schaalbaarheid.

Bewijzen voor de efficiëntie van digitaal activisme blijven anekdotisch. Intussen zitten natuurlijk ook de ‘special intelligence‘ diensten niet stil om opstanden die via Sociale Media viraal gaan, in te dijken. Vandaag slagen ze er in om nieuwe  opstanden op het Tahrir-plein in Egypte te onderdrukken. In Palestina werd een pagina die opriep voor de derde Intifada afgesloten door Facebook.

Uit verschillende analyses van de Arabische opstand blijkt dat de factor Internet in de opstanden ernstig overschat is waardoor verkeerde conclusies werden getrokken. De oorzaken, de ervaring van de opstandelingen werden uit het oog verloren, ze geven nochtans een zeer aannemelijke verklaring voor de ongelijke successen in de verschillende landen.

Bronnen

Meier, Patrick, 2011, On Synchrony, Technology and Revolutions: The Political Power of Synchronized Resistance,  IRevolution

Tufekci, Zeynep, 2013, Faster is Different. Brief Presentation at Theorizing the Web, Technosociology

Tufekci, Zeynep, 2013, ‘“Not This One”: Social Movements, the Attention Economy, and Microcelebrity Networked Activism‘, American Behavioral Scientist 2013 DOI: 10.1177/00027642134793692

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.