Net ruzies zijn niet beheersbaar

Eendimensionele Communicatie

Communicatie via internet kan communicatie in de reële wereld niet vervangen. Polarisatie loert voortdurend om de hoek op Internet,omdat het in feite ‘ersatz’ communicatie is voor communicatie in de reële wereld. Het overbrengen van gevoelens via lichaamstaal en intonatie ontbreken. Naar de context en de intenties kunnen we alleen gissen… dus kunnen we ons ook vergissen.

James Borg: 93% body language en paralinguistische elementen, 7% woorden zelf

Andere onderzoekers: tussen 60 en 70 percent van alle betekenis of all wordt afgeleid uit non-verbaal gedrag.

Gelaatsuitdrukkingen voor blijheid, verdriet, verveling, angst, woede, verassing en afkeer zijn universeel (Paul Ekman)

Opgelet: gebaren en houdingen zijn niet universieel.

Vijf redenen waarom internet ruzies uit de hand lopen

  1. Het ontbreken van elke vorm van lichamelijke aanwezigheid zoals hierboven aangetoond. Humor en ironie komen meestal niet over op internet.  Ironie veronderstelt een bepaalde toon, een bepaalde gelaatsuitdrukking. Gevoelens kunnen helemaal niet overgebracht worden.
  2. De beperkte ruimte om een verhaal te vertellen, Facebook (402 tekens), MSN (128 tekens) of Twitter (140 tekens), geeft aanleiding tot een verarmd taalgebruik.
  3. Achter onze  computer kunnen we ons de andere niet meer voorstellen, dit leidt tot depersonalisatie.
  4. Communicatie op internet is meestal diachronisch. De opeenvolging en wederkerigheid is niet langer die van een face tot face conversatie. Het is opvallend dat in lange threads op Facebook mensen gewoon dingen gaan herhalen die al gezegd zijn.
  5. De sociale context is volledig afwezig. Meestal ontbreken ook gezamenlijke referenties, die de boodschap begrijpelijk kunnen maken.

Extra Lectuur

Avoiding Net Quarels, Daniël Verhoeven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.