Positieve en negatieve effecten van sociale media op kinderen

De verslagen van de verschillende studies in de media spreken elkaar nogal tegen. Maar behalve een enkel uitzondering zijn die studies het over de meeste dingen eens, maar er moeten wel enkele onderscheiden gemaakt worden:

(1) Het effect van media en sociale media is verschillend per leeftijdsgroep. Het is het meest schadelijk bij jonge kinderen, minder bij adolescenten. Bij adolescenten zijn er ook positieve effecten.

(2) De invloed van media gebruik is afhankelijk van vorm en inhoud. Programma’s met educatieve intenties, die kinderen betrekken scoren meestal goed, maar ook niet altijd. Dat commerciële programma’s net als het Teletuby televise-programma, negatief scoren hoeft ons niet te verwonderen.

Zie voor een gedocumenteerd overzicht: “Children, Wired: For Better and for Worse

Negatieve effecten op kinderen

  • Narcistische tendenzen (Larry D. Rosen)
  • Overgebruik en slaaptekort leidt tot gezonheidsproblemen (Larry D. Rosen)
  • Veelvuldige Facebook afleiding leidt tot slechtere studie resultaten (Larry D. Rosen)
  • Facebook is verslavend (Daphne Bavelier, C. Shawn Green, and Matthew W.G. Dye)
  • Boog aandachtspanning gaat achteruit  (Daphne Bavelier, C. Shawn Green, and Matthew W.G. Dye)

Positieve effecten op kinderen

  • Virtuele empathie tegenover vriend(inn)en (Larry D. Rosen)
  • Digitale media kan een hulpmiddel zijn voor introverte kinderen in hun socialisatie (Larry D. Rosen)
  • Ras minder een selectiecriterium  bij  Facebook vriendschappen (Andreas Wimmer)

Bronnen

Social Networking’s Good and Bad Impacts on Kids, Larry D. Rosen

Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook, Soraya Mehdizadeh

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Amy L. Gonzales and Jeffrey T. Hancock

Facebook Study Finds Race Trumped by Ethnic, Social, Geographic Origins in Forging Friendships,  Andreas Wimmer

 Children, Wired: For Better and for Worse, Daphne Bavelier, C. Shawn Green, and Matthew W.G. Dye

Social websites harm children’s brains: Chilling warning to parents from top neuroscientist (Interview met Susan Green)