Facebook gebruik genereeert een laag zelfbeeld en narcisme bij adolescenten

Courtesy Joel L. Flickr Creartive Commons
Courtesy Joel L. Flickr Creartive Commons

Bron: Photostream Joel L.

Mehdizadeh onderzocht aan de  York University in Toronto het verband tussen Facebook gebruik en eigenwaarde. Ze kreeg toegang tot de Facebook-accounts van 100 studenten en het logboek van hun activiteiten zoals het delen van foto’s, wall-postings en status updates. Ze onderzocht ook hoe vaak gebruikers aanmelden en hoe lang zij online bleven bij elke sessie.

Via psychologie tests met de Personality Inventory en Rosenberg Self-Esteem Scale werd het niveau van narcisme bepaald.

Degenen die meer tijd doorgebracht met updaten van hun profiel scoorden ook hoger op de narcisme schaal.

Er werd ook een verschil vastgesteld tussen mannen en vrouwen. Mannen promoten zich meer op Facebook dan vrouwen.

Maar wat betreft zelfrespect bij adolescenten spreken de studies van Soraya Mehdizadeh en Amy L. Gonzales en Jeffrey T. Hancock elkaar tegen. Volgens de laatste stijgt het zelfrespect tijdens Facebook gebruik, Soraya Mehdizadeh komt uit bij het tegengestelde.

De onderzoeksgroep van  Mehdizadeh is niet alleen groter, het onderzoek gaat ook uit van het Facebook-gebruik als een activiteit. Frequentie, duur en inhoud spelen daarbij een rol. Het onderzoek van Amy L. Gonzales en Jeffrey T. Hancock concentreert zich op een sessie en test een aantal stellingen:

“…. comparing the effect of viewing one’s Facebook site, viewing one’s own image in a mirror, and being in a control condition on self-reported self-esteem.”

Dit onderzoek gaat uit van ‘Objective -Self-Awareness’, niet te verwarren met self-conciousness. Het onderzoek van Soraya Mehdizadeh gaat uit van het begrip self-esteem, wat we in het nederlands zouden vertalen als eigenwaarde of zelfbeeld, estime de soi in het Frans. Dit begrip bevat zowel objectieve als onbewust subjectieve aspecten:

“Implicit and explicit selfesteem are subtypes of self-esteem. Implicit self-esteem is an automatic, unconscious self-evaluation; explicit self-esteem is a more conscious, reflective self-evaluation.”

Bronnen

Social Networking’s Good and Bad Impacts on Kids, Larry D. Rosen

Self-Presentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook, Soraya Mehdizadeh

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, Amy L. Gonzales and Jeffrey T. Hancock