Waarom Google onze zoek geschiedenis bijhoudt

‘Googlen’ is een werkwoord geworden in onze taal, synoniem voor zoeken op het Web. Het probleem is dat we er zo kritiekloos mee omgaan, alsof Google alle antwoorden heeft. Ons vertrouwen in Google berust echter op een misvatting volgens Siva Vaidhyanathan, professor in de Bibliotheekwetenschappen:

“….We do not properly understand the nature of the nature of the transaction between us and Google. …into our relationship with Google we do not grasp that we are not really Google’s costumers. Google calls us users, but in fact we are Google’s products. Our attention is what Google sells to its customers, which are the advertisers.” (BBC interview)

We zijn dus geen klanten van Google, maar Google gebruikt onze argeloze aandacht en nieuwsgierigheid om zijn adverteerders te bedienen.

Volgens prominente linguisten zoals Arbib en Lakoff verklaren spiegelneuronen de biologische ontwikkeling van het menselijk taalvermogen (Arbib, 2005; Gallese, Lakoff, 2007). Ze maken het in alle geval mogelijk dat we elkaar begrijpen zelfs in dubbelzinnige situaties die weinig aanknopingspunten bieden. Omdat spiegelneuronen het mogelijk maken ons in de schoenen van iemand anders te plaatsen kunnen we ook zijn intenties begrijpen.

Ook als we zoeken met Google maken we op een of andere manier onze intenties duidelijk. Google krijgt onze aandacht gratis. De vraag is schenkt Google ook aandacht aan ons, of loert het gewoon van achter een doorkijkspiegel naar ons terwijl het ons wat brokjes informatie toegooit die al of niet relevant zijn voor onze vraag.

Google verzamelt en bewaart in alle geval persoonlijke gegevens over ons. In Google’s privacyoverzicht kan je zien welke gegevens het verzamelt over zijn gebruikers. Als je aangemeld bent bij Google kan je ook je zoekgeschiedenis bekijken. Google gebruikt die gegevens over onze intenties om ons advertenties voor te schotelen aangepast aan de context. Google maakt ook een profiel op basis van ons zoekgedrag, maar dit profiel krijgen we niet te zien, alhoewel Google zich het recht voorbehoudt dit profiel met derde partijen te delen:

  • We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken om de door u gevraagde services te verbeteren, zoals services die aangepaste inhoud en advertenties weergeven.
  • We kunnen persoonlijke gegevens ook gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om zo de Google-technologieën en -services te leveren en te verbeteren.
  • We kunnen gecombineerde, niet-persoonlijk traceerbare gegevens mogelijk doorgeven aan derden buiten Google.
  • Wanneer we de hulp van derden inroepen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vereisen we dat zij zich houden aan ons privacybeleid en de vereiste maatregelen treffen met betrekking tot vertrouwelijkheid en beveiliging.
  • We kunnen gegevens in speciale gevallen ook aan derden ter beschikking stellen, bijvoorbeeld als dat in overeenstemming is met juridische procedures, fraude of schade voorkomt, of de veiligheid van ons netwerk en onze services garandeert.
  • Google verwerkt persoonlijke gegevens op onze servers in de Verenigde Staten en in andere landen. In bepaalde gevallen verwerken we persoonlijke gegevens op een server die zich niet in uw eigen land bevindt. (http://www.google.be/intl/nl/privacy_highlights.html)

Als je helemaal niet gecharmeerd bent van het feit dat Google weet wat je zoekt en waar je surft, kun je jouw zoekgeschiedenis permanent verwijderen uit jouw Google Account. Maar het is dus wel opt out op zijn Amerikaans.

Onze zoekgeschiedenis laat toe om een profiel op te bouwen van onze interesses. Dit profiel wordt niet alleen gebruikt om ons die zoekresultaten voor te schotelen waarvan Google denkt dat ze het meest relevant zijn voor ons – zie ‘Verborgen filters‘ – het laat Google ook toe ons die advertenties voor te schotelen die ons ‘misschien’ zouden kunnen interesseren.

Alhoewel dat niet zo lijkt, toch zijn de antwoorden die Google en andere zoekrobotten ons voorschotelen vrij willekeurig. Dat het niet onwijs is als je op zoek ben naar goede informatie om eerst in de Wikipedia te zoeken eventueel met Powerset en pas dan met verschillende zoekrobotten te zoeken.

Zoekrobotten geven onderling uiteenlopende resutaten weer. Dit wordt grafisch weergegeven op de site Thumbshots. Het programma zoekt hetzelfde met Google, Yahoo en Live en toont grafisch – met blauwe en grijze bolletjes – welke zoekresultaten overlappen. Bij uiteenlopende zoektermen is dat ten hoogste 20 procent. Dit is verbazend weinig en doet ons sterk twijfelen aan de betrouwbaarheid van zoekrobotten in het algemeen.

Pay-per-click,  Adwords en Adsense

AdWords is een belangrijk onderdeel van zoekgigant Google. Het laat bedrijven toe reclame te maken op de Google-websites, alsook op websites die gebruikmaken van Google AdSense. Het zijn advertenties gebaseerd op zoekwoorden gedefinieerd door de adverteerder. Als er op één van deze zoekwoorden wordt gezocht, wordt de advertentie naast of boven de zoekresultaten weergegeven. Het is de grootste bron van inkomsten voor Google (16,4 miljard euro in 2007)

Adwords maakt gebruik van het pay-per-click systeem.  Dit houdt in dat de adverteerder pas moet betalen voor zijn advertentie als er effectief op zijn advertentie wordt geklikt.

Als adverteerder kan je zelf bepalen wat het maximumbedrag is dat je wilt betalen per aangeklikte advertentie. Als er meerdere adverteerders zijn voor hetzelfde zoekwoord worden de advertenties die het meeste opbrengen per klik bovenaan geplaatst.

Extra Lectuur

Handleiding: Hoe Verwijder Je Informatie Uit Google?