Over – About

[nederlands] [english]

modern-times-1936-bluray-720p-nifgi

[Nederlandse versie]

Deze blog voor tactisch en strategisch gebruik van internet is geen nieuwsblog. Niet voor ‘early adopters’ dus, maar wel voor creatieve en bewuste ICT gebruikers die een ‘system hack’ wel zien zitten’. 

Deze pagina’s kunnen nuttig zijn voor zowel de passieve als de actieve internet gebruikers. De bedoeling van deze blog is het zo simpel als mogelijk te houden en onmiddellijke toegang te verlenen tot de inhoud. Daarvoor heb ik de teksten gegroepeerd in vijf contexten op basis van sleutel categorieën. Hieronder de vertaling van de taxonomie:

Digitale Weerbaarheid: Digitale Weerbaarheid, Digitale Praktijk, Autodidactiek.
Samenwerking:Hulpmiddelen voor samenwerking, Samenwerking, Digitale Commons, Digitale Bibliotheken.
Ongelijkheid: Ongelijkheid, Netwerk Hiërarchie, Uitbuiting, Manipulatie.
Internet Valkuilen: Internet Valkuilen, Gezondheidsrisico, Mentaal Gezondheidsrisico, Sociale Valkuil.
Bescherming privacy en Controlemaatschappij: Bescherming privacy,  Controlemaatschappij.

Al het materiaal is vrij onder de ‘Creative Commons licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International‘ (CC BY-NC-SA 4.0).

Deze blog is gedeeltelijk een voortzetting van het werk dat ik deed bij KnoopPunt in de jaren negentig. Maar nu ik op pensioen ben, is mijn hoofdbezigheid het bestuderen van de ‘commons’ en de digitale ‘commons’. Dit onderzoek sijpelt door op deze pagina’s.

De auteur is NIET verbonden met geen enkele for-profit organisatie nog met enige overheidsorganisatie. Het is gewoon onbetaald vrijwilligerswerk. Dit is mijn site en contact.


System Hack

[English version]

This blog on tactical and strategic use of Internet is no news blog. For the latest news on ICT you can visit ‘slashdot’ or other sites often more promotional than informative. It’s about creative and meaningful use of technology.

The pages can be useful for as well passive as active internet users.  The purpose of the layout of this blog is to be as simple as posible  and to give readers direct access to the content. I have grouped all texts  in five contexts with altogether about 15  key categories  (How? By using shortcodes). Here they are:

Digital Resilience: Digital Self defense,Digital Praxis,Auto Learning
Collaboration: Collaborative Tools, Collaboration, Digital Commons, Digital Libraries
Inequality: Inequality, Network Hierarchy, Exploitation, Manipulation
Internet Pitfalls: Internet Pitfalls, Mental Health Hazard, Physical Health Hazard, Social Trap.
Privacy and Surveilance: Privacy, Surveilance

All material is free under de Creative Commons licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

The author is NOT affiliated with any for-profit organisation nor with any state authority. The work is done unpaid and voluntarily.  My site  and contact.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.