Over – About

[nederlands] [english]

modern-times-1936-bluray-720p-nifgi

[Nederlandse versie]

Deze blog voor tactisch en strategisch gebruik van internet is geen nieuwsblog. Niet voor ‘early adopters’ dus, maar wel voor creatieve en bewuste ICT gebruikers die een ‘system hack’ wel zien zitten’. 

Deze pagina’s kunnen nuttig zijn voor zowel de passieve als de actieve internet gebruikers. De bedoeling van deze wordpress.com blog is het zo simpel als mogelijk te houden en onmiddelijke toegang te verlenen tot de inhoud. Daarvoor heb ik de teksten gegroupeerd in vijf contexten op basis van sleutel categorieën. Hieronder de vertaling van de taxonomie:

Digitale Weerbaarheid: Digitale Weerbaarheid,Digitale Praktijk,Autodidactiek.
Samenwerking:Hulpmiddelen voor samenwerking, Samenwerking, Digitale Commons, Digitale Bibliotheken.
Ongelijkheid: Ongelijkheid, Netwerk Hiërachie, Uitbuiting, Manipulatie.
Internet Valkuilen: Internet Valkuilen, Gezondheidsrisico, Mentaal Gezondheidsrisico, Sociale Valkuil.
Bescherming privacy en Controlemaatschapij:Bescherming privacy,  Controlemaatschapij.

Andere categorieën zijn beschrijvend maar met zorg gekozen. Je kan ze raadplegen via de ‘dropbox’ in de rechterbovenhoek onder de zoek-box.

In 2014 heb ik er de context Instructeurs voor Instructeurs aan toegevoegd. Aan deze artikels is langer onderzoek voorafgegaan.

Het is een gemengde tweetalige blog, daarom heb ik het materiaal ook nog eens per taal gegroepeerd. De titels geven goed de inhoud weer  en zijn terzelfdertijd een indicatie voor de taal waarin het artikel geschreven is.

De voornaamste achtergronden voor de artikels zijn ‘Communitye Informatics‘, ‘Social Informatics‘ en ‘Social Technology’. In de rechterkolom vind je een aantal bronnen.

Al het materiaal is vrij onder de ‘Creative Commons licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International‘ (CC BY-NC-SA 4.0).

Deze blog is gedeeltelijk een voortzetting van het werk dat ik deed bij KnoopPunt in de jaren negentig. Maar nu ik op pensioen ben, is mijn hoofdbezigheid het bestuderen van de ‘commons’ en de digitale ‘commons’. Dit onderzoek sijpelt door op deze pagina’s.

De auteur is NIET verbonden met geen enkele for-profit organisatie nog met enige overheidsorganisatie. Het is gewoon onbetaald vrijwilliggerswerk. Het is nog maar een begin, er is nog veel werk aan.

Alle commentaar is welkom en voorstellen voor bijdragen kunnen gestuurd worden naar danielverhoeven@deds.nl. Dit is mijn site.


System Hack

[English version]

This blog on tactical and strategic use of Internet is no news blog. For the latest news on ICT you can visit slashdot or other sites often mor promotional than informative. It’s about creative and meaningfull use of technology, and a system hack is never far away.

The pages can be useful for as well passive as active internet users.  The purpose of the layout of this wordpress.com blog is to be as simple as posible  and to give readers direct access to the content. I have grouped all texts  in five contexts with altogether about 15  key categories  (How? By using shortcodes). Here they are:

Digital Resilience: Digital Selfdefense,Digital Praxis,Auto Learning
Collaboration: Collaborative Tools, Collaboration, Digital Commons, Digital Libraries
Unequality: Unequality,Network Hierarchy, Exploitation, Manipulation
Internet Pitfalls: Internet Pitfalls, Mental Health Hazard, Physical Health Hazard, Social Trap.
Privacy and Surveilance: Privacy, Surveilance

In 2014 a sixt context was added: Training for trainers. It is a selection of articles out of the first five contexts.

It is a mixed bilingual blog so the material is also ordered by language. The titles are indicative for the content.  The used free wordpress.com platform doesn’t offer facilities for ordering the content by context and by language at the same time, so readers will have to detect the language of an article by the title.

The main backgrounds of the articles about tactical and strategic use of Internet  are Community Informatics, Social Informatics and Social Technology. See for some sources in the right column.

All material is free under de Creative Commons licence Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

You are invited to comment on the material. Proposals for contributions can be sent at danielverhoeven@deds.nl To see all my other projects, look at my site.

The author is NOT affiliated with any for-profit organisation nor with any state authority. The work is done unpaid and voluntarily.  It’s only a beginning, a lot of works still needs to be done.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s