Category Archives: Internet Pitfalls

Free Software, Public Domain and Digital Commons (continuation)

Richard Stallman’s dismisses proprietary software for a good reason but his recommendations are only followed by ICT experts. Let us have a closer look.

Professional software versus software for the masses

The market share for operating systems for desktop computers of MS-Windows is actually 91,2%. Apple has 5,27% while GNU like systems take only 3,61% . Apple OS and Android dominate mobile devices, with 47,06% for Android, 43,83% for Apple and only 2,38 for MS-Windows. Though Android is a GNU like system it isn’t free software as to Richard Stallman:

Google has complied with the requirements of the GNU General Public License for Linux, but the Apache license on the rest of Android does not require source release. Google said it would never publish the source code of Android 3.0 (aside from Linux). Android 3.1 source code was also withheld, making Android 3, apart from Linux, nonfree software pure and simple.

So  strictly there is no relevant1 free software for smart-phones. Even the OS of the Fairphone is based on Google’s Android 4.2 Jelly Bean. Fairphone_back_inside_sim_slots_03 The market share of public servers, web-servers and firewall systems shows a quite different picture. Web-servers use Linux for 38.6% and only for 32,6% MS-Windows. When security is involved Linux is used for 58-78% while only 18-38% MS-Windows. Continue reading Free Software, Public Domain and Digital Commons (continuation)

Free Software, Public Domain and Digital Commons

Since fuzziness and mythology are the ubiquitous ingredients of internet content we need solid definitions. The Free Software Foundation defines free software as follows:

“A program is free software if the program’s users have the four essential freedoms:

  • The freedom to run the program as you wish, for any purpose (freedom 0).
  • The freedom to study how the program works, and change it so it does your computing as you wish (freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
  • The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2).
  • The freedom to distribute copies of your modified versions to others (freedom 3). By doing this you can give the whole community a chance to benefit from your changes. Access to the source code is a precondition for this.

 

FreeSoftwareFoundation

Richard Stallman  is the initiator of free software movement since 1983 and the writer of the GNU licence. He is also an experienced software developer. Stallman explains that proprietary software, the commercial software used on home computers and smart phones, like MacOS, MSWindows, Itunes, Facebook, Amazon is often malware.

Proprietary software is often malware

Continue reading Free Software, Public Domain and Digital Commons

The biological implications of Electronic media use

“We are constantly connected with the world and the price we pay is that we interact with it less, as we are increasingly less able to do so.” (Manfred Spitzer, 2012)

Electronic media and face to face interaction

C. Wright Mills has instructed us that historical perspective and background next to the analysis and awareness of a representative sample of personal histories are the main resources in sociology, we tend to forget history and background when talking about computers and Internet. So when looking for the social impact of digital social networks, the historical impact of television and other electronic media is often neglected. When Internet started to spread in the mid nineties, television had repulsed community life already, largely pocketing face to face communication and impoverishing community life (Aric Sigman, 2009).

Source. Aric Sigman, Well Connected
Source. Aric Sigman, Well Connected

Continue reading The biological implications of Electronic media use

Clictivism, the polution of activism with the logic of Silicon Valley

nie pleuen

Author: Micah White

A battle is raging for the soul of activism. It is a struggle between digital activists, who have adopted the logic of the marketplace, and those organisers who vehemently oppose the marketisation of social change. At stake is the possibility of an emancipatory revolution in our lifetimes.

Occupy_Wall_Street_Logo

View original post 850 more words

Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap

Last update: September 26, 2014

In dit artikel gaan we eerst na welke mechanismen aan de grondslag liggen van sociale netwerken, en welke de verdienmodellen zijn. In deel twee staan we stil bij de veranderingen die netwerken ondergaan in de loop van hun evolutie, van maatschappelijke relevante dienstverlening naar stofzuigers van data en ‘clickbait waar de gebruikers behandeld worden als nuttige idioten. In deel drie onderzoeken we negatieve impact van “sociale netwerken” op het sociale weefsel en de democratie, alhoewel vaak het tegenovergestelde wordt verkondigt.

Deel 1: Netwerk mechanismen en verdienmodellen

Visie op reële gemeenschap

Een reële gemeenschap is een groep individuen die een gemeenschappelijk doel hebben gesteld en dit samen willen realiseren. Het doel is samen te werken rond iets dat zich op het eigenste moment aanbiedt, bijvoorbeeld behoud van een natuurgebied, een goed en waardig leven voor allen, uitbating van een gemeen goed, aangename omgangsvormen,… of waarvan ze menen dat het zich zou kunnen stellen, bijvoorbeeld samenwerken bij calamiteiten, zinloos geweld voorkomen, bedreiging van de democratie… Dit veronderstelt drie belangrijke elementen, gelijkheid op basis van wederkerigheid, gezamenlijk belang en gezamenlijke zorg. De ander wordt gezien als (mogelijke) medestander en niet alleen als instrument om zijn eigen individuele doelen te bereiken. De communicatie is niet louter instrumenteel.

Het netwerk effect en de verborgen agenda

Aan de basis van het succes van netwerken zoals het telefoonnet of “sociale netwerksites” ligt een economisch principe, het netwerkeffect. Een netwerkeffect is het effect dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn die hetzelfde product of dezelfde dienst al gebruiken. Wanneer iemand in het netwerk stapt neemt de waarde ervan toe voor de gebruikers. Na verloop van tijd, als meer mensen in het netwerk stappen ontstaat er een bandwagon effect. Dit is gebaseerd op een denkfout, waarbij een mening eerder wordt geloofd naarmate er meer medestanders zijn voor die mening. Het is aantrekkelijk om mee te lopen met de grootste massa.

In de economische theorie is het Bandwagon-effect de wisselwerking tussen de voorkeur van een consument en de vraag. Deze interactie wordt beïnvloed door het consumptiegedrag van de andere consumenten. Wanneer een consument bemerkt dat andere consumenten een bepaald goed kopen, stijgt de individuele voorkeur van deze consument voor dat bepaalde goed.

Positieve netwerkeffecten creëren een positieve feedback. Maar netwerken blijven niet oneindig groeien. Op een bepaald punt treedt verzadiging. Zo heeft het vandaag niet echt veel zin om het wegennet uit te breiden, het zal waarschijnlijk telkens terug dichtslibben. Dit noemen we congestie.

Tijdens de internet hype noemde men dit verschijnsel Metcalfe’s Law. Dit is nogal speculatief want er zijn nergens empirische bewijzen voor deze veralgemening. Het heeft wel dertig jaar geduurd tot men enig bewijs vond voor die wet – er zijn ook tegenvoorbeelden. Wat wel vast te stellen viel is dat het netwerk effect meestal leidde tot monopolies.

Metcalfe’s Law

Continue reading Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap

Zuckerberg’s missie

Brengt Mark Zuckerberg het ooit tot president van de Verenigde Staten?

Brengt Zuckerberg het ooit tot president van de Verenigde Staten? Dan Farber hoopt blijkbaar van wel. Hij sluit met deze suggestie een kritiekloos artikel af in Cnet over internet.org. Dit laatste is een promotie initiatief van Facebook, Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, en Qualcomm om toegang tot Internet te verlenen overal in de wereld.

Twee derden van de wereldburgers hebben momenteel geen toegang tot Internet. Door projecten op te zetten, kennis te delen, en regeringen en industriëlen te mobiliseren wil het partnerschap 5 miljard internetgebruikers extra creëren.  Binnen de tien jaar willen ze de kost voor mobiele internet-toegang brengen op 1% van de huidige kost.

Zuckerberg wil zich duidelijk profileren nadat Google al eerder een project opstarte met draadloze Internet toegang  voor  ontwikkelingslanden door ballonnen in de stratosfeer in te zetten: het ‘balloon powered Internet for everyone’ project.

Continue reading Zuckerberg’s missie

Facebook gebruik genereeert een laag zelfbeeld en narcisme bij adolescenten

Courtesy Joel L. Flickr Creartive Commons
Courtesy Joel L. Flickr Creartive Commons

Bron: Photostream Joel L.

Mehdizadeh onderzocht aan de  York University in Toronto het verband tussen Facebook gebruik en eigenwaarde. Ze kreeg toegang tot de Facebook-accounts van 100 studenten en het logboek van hun activiteiten zoals het delen van foto’s, wall-postings en status updates. Ze onderzocht ook hoe vaak gebruikers aanmelden en hoe lang zij online bleven bij elke sessie.

Via psychologie tests met de Personality Inventory en Rosenberg Self-Esteem Scale werd het niveau van narcisme bepaald.

Degenen die meer tijd doorgebracht met updaten van hun profiel scoorden ook hoger op de narcisme schaal.

Er werd ook een verschil vastgesteld tussen mannen en vrouwen. Mannen promoten zich meer op Facebook dan vrouwen.

Continue reading Facebook gebruik genereeert een laag zelfbeeld en narcisme bij adolescenten