Category Archives: Training_for_Trainers

The biological implications of Electronic media use

“We are constantly connected with the world and the price we pay is that we interact with it less, as we are increasingly less able to do so.” (Manfred Spitzer, 2012)

Electronic media and face to face interaction

C. Wright Mills has instructed us that historical perspective and background next to the analysis and awareness of a representative sample of personal histories are the main resources in sociology, we tend to forget history and background when talking about computers and Internet. So when looking for the social impact of digital social networks, the historical impact of television and other electronic media is often neglected. When Internet started to spread in the mid nineties, television had repulsed community life already, largely pocketing face to face communication and impoverishing community life (Aric Sigman, 2009).

Source. Aric Sigman, Well Connected
Source. Aric Sigman, Well Connected

Continue reading The biological implications of Electronic media use

Not on a Social Network? You’ve Still Got a Privacy Problem

Privacy not my problem

When you discuss about privacy in a heteronymous group, there will always be at least one who states he/she has nothing to hide because he/she does nothing wrong. There are still people that cannot afford to be on the Net but some choose deliberately to ignore social networks and claim that privacy is not their problem either. But both categories are mistaken.

The_Bureau Continue reading Not on a Social Network? You’ve Still Got a Privacy Problem

Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap

Last update: September 26, 2014

In dit artikel gaan we eerst na welke mechanismen aan de grondslag liggen van sociale netwerken, en welke de verdienmodellen zijn. In deel twee staan we stil bij de veranderingen die netwerken ondergaan in de loop van hun evolutie, van maatschappelijke relevante dienstverlening naar stofzuigers van data en ‘clickbait waar de gebruikers behandeld worden als nuttige idioten. In deel drie onderzoeken we negatieve impact van “sociale netwerken” op het sociale weefsel en de democratie, alhoewel vaak het tegenovergestelde wordt verkondigt.

Deel 1: Netwerk mechanismen en verdienmodellen

Visie op reële gemeenschap

Een reële gemeenschap is een groep individuen die een gemeenschappelijk doel hebben gesteld en dit samen willen realiseren. Het doel is samen te werken rond iets dat zich op het eigenste moment aanbiedt, bijvoorbeeld behoud van een natuurgebied, een goed en waardig leven voor allen, uitbating van een gemeen goed, aangename omgangsvormen,… of waarvan ze menen dat het zich zou kunnen stellen, bijvoorbeeld samenwerken bij calamiteiten, zinloos geweld voorkomen, bedreiging van de democratie… Dit veronderstelt drie belangrijke elementen, gelijkheid op basis van wederkerigheid, gezamenlijk belang en gezamenlijke zorg. De ander wordt gezien als (mogelijke) medestander en niet alleen als instrument om zijn eigen individuele doelen te bereiken. De communicatie is niet louter instrumenteel.

Het netwerk effect en de verborgen agenda

Aan de basis van het succes van netwerken zoals het telefoonnet of “sociale netwerksites” ligt een economisch principe, het netwerkeffect. Een netwerkeffect is het effect dat ervoor zorgt dat een product of dienst meer waarde heeft voor iemand, naargelang er meer gebruikers zijn die hetzelfde product of dezelfde dienst al gebruiken. Wanneer iemand in het netwerk stapt neemt de waarde ervan toe voor de gebruikers. Na verloop van tijd, als meer mensen in het netwerk stappen ontstaat er een bandwagon effect. Dit is gebaseerd op een denkfout, waarbij een mening eerder wordt geloofd naarmate er meer medestanders zijn voor die mening. Het is aantrekkelijk om mee te lopen met de grootste massa.

In de economische theorie is het Bandwagon-effect de wisselwerking tussen de voorkeur van een consument en de vraag. Deze interactie wordt beïnvloed door het consumptiegedrag van de andere consumenten. Wanneer een consument bemerkt dat andere consumenten een bepaald goed kopen, stijgt de individuele voorkeur van deze consument voor dat bepaalde goed.

Positieve netwerkeffecten creëren een positieve feedback. Maar netwerken blijven niet oneindig groeien. Op een bepaald punt treedt verzadiging. Zo heeft het vandaag niet echt veel zin om het wegennet uit te breiden, het zal waarschijnlijk telkens terug dichtslibben. Dit noemen we congestie.

Tijdens de internet hype noemde men dit verschijnsel Metcalfe’s Law. Dit is nogal speculatief want er zijn nergens empirische bewijzen voor deze veralgemening. Het heeft wel dertig jaar geduurd tot men enig bewijs vond voor die wet – er zijn ook tegenvoorbeelden. Wat wel vast te stellen viel is dat het netwerk effect meestal leidde tot monopolies.

Metcalfe’s Law

Continue reading Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap

Theories, Practices and Examples for Community and Social Informatics

CONTENTS

Introduction
Tom Denison, Mauro Sarrica and Larry Stillman

1. Internet use and informal help for surrounding communities in Finland
Sakari Taipale, Tomi Oinas and Veli-Matti Salminen

2. New technologies, ageing and social wellbeing in a southern Italian context
Mauro Sarrica, Leopoldina Fortunati and Alberta Contarello

3. Studying crisis communication on social media: Conceptual patterns and methodological concerns
Francesca Comunello

4. Social movements, social media and post-disaster resilience: Towards an integrated system of local protest
Manuela Farinosi and Emiliano Treré

5. Expanding the academic research community-building bridges into society with the Internet
Aldo de Moor

6. What’s so special about the mobile phone? Exploring the mobile phone as a legacy of its ICT progenitors
Jane Vincent

7. Understanding the use of mobile phones in difficult circumstances
Larry Stillman

Continue reading Theories, Practices and Examples for Community and Social Informatics

On the Internet Ungovernance Forum 2014 in Istanbul

Snowdon_at_IUF

Origin of the forum

For the first time since its establishment in 2006 the Internet Governance Forum (IGF) of ICANN [1] is paralleled with a protest forum, the Internet Ungovernance Forum.

Internet protests all over the world until now were addressed against national states and international organizations wanting to limit internet freedom and net neutrality or against those state and non-state services breaching privacy on the net, but this time a critique is formulated against the Internet governance itself by the Internet Ungovernance Forum. The announcement stated:

“We see that at IGF the most urgent problems of the Internet do not get the right attention. Due to the “multi-stakeholderism” format, the main perpetrators of many of the Internet’s problems, governments and corporations, are getting representation in IGF they don’t deserve. Given these circumstances, we decided to take initiative to defend the Internet as we know it and to create a space to raise the voices of civil society initiatives, activists and common people.”

Continue reading On the Internet Ungovernance Forum 2014 in Istanbul

Draadloze community Netwerken

Draadloze ‘community’ netwerken verbinden mensen met elkaar in plaats van ze op te hangen aan de gecentraliseerde servers van Facebook,  Yahoo, Google, Microsoft en Apple, die hun data verkopen aan marketeers en de NSA. Ze helpen ook bij het dichten van de digitale kloof, soms zijn ze levensnoodzakelijk zoals tijdens en na de orkaan Sandy. Ze zijn bottom up, ze zijn in het belang van de gemeenschap, en ze zijn al meer dan tien jaar bezig, maar je hoort er zelden over. 

 

Antenna_Picture

Continue reading Draadloze community Netwerken

Wikipedia Use for Dummies

updated 20/08/2015

Wikipedia bias

Simple lexicals in different languages

I propose learning by experience, in fact I experieced myself what it is like to use the wikipedia while preparing this course. I will redo my own exploration and propose some other  wikipedia pages to look at, just click the links…

La Pédagogie Freinet. next to ‘project onderwijs’ developed by Paulo Freire and William Heard Kilpatric are both methods for experiental learning.

There are Wikipedia pages in different languages about the developer of ‘la méthode Freinet’, Célestin Freinet. Freinet’s method aimed at primary school, though it is adapted to secondary education later on in Ghent  and is to be implemented in technical education also .

Project onderwijs’ has an expanded Dutch Wikipedia page, but no page in English. If you didn’t already know, to find pages in other languages on Wikipedia, look in the left corner beneath.

Wikipedia Screenshot
Wikipedia Screenshot: Click to expand

More unbalances. Look at the German page of Oskar Negt and compare it with the English page. Look at the length of both pages.

Continue reading Wikipedia Use for Dummies