Hoe uw privacy beschermen online?

Last update 17 september 2014

Gemakkelijk toe te passen

Blijkbaar zij er nog altijd mensen online die niet weten dat je op het internet reclame  kan tegenhouden, alhoewel ad blockers al sedert 2002 beschikbaar zijn. Een Ad blocker is een programma dat online advertenties voor je blokkeert. Adblock Plus is het bekenste.

Hier vind je er meer over.

Internet Vrijheid Toolbox (in nederlands) van Bits of Freedom (BOF)

Veiligheid: Wachtwoorden, Versleuteling, Software

Privacy: Inzicht in jouw sporen op internet, Tools die jouw sporen verkleinen,

Alternatieven

HTTPS Everywhere (in english) van Electrtonic Frontier Foundation (EFF)

Encriptie van surfen met browser Firefox of Chrome

Gezichtsherkenning uitschakelen op Facebook 

Unsell Yourself – Een manier om tegen Facebook te protesteren  (Yale Law & Technology)

Als we in onze Facebook-profielen dingen aanbrengen die een fout beeld geven, dan is Fcebook er niets mee en verkoopt het fake info aan zijn klanten. Met als gevolg dat het ook niet zal werken voor die klanten, marketeers van bedrijven. Dus minder clicks op de adds en minder inkomsten voor Facebook.

Zie ook:

Surveillance Self-Defense van de Electronic Frontier Foundation

 Online Guide to Practical Privacy Tools van EPIC

In ontwikkeling

Tox wil privacyvriendelijk alternatief voor Skype bieden

Voor onderzoeksjournalisten

Encryption Works: How to Protect Your Privacy in the Age of NSA Surveillance van de Freedom of the Press Foundation

Information Security for Journalists

Voor nerds

Prism Break (EFF)

Opt out voor wereldwijde datatoezichtsprogramma’s zoals PRISM, XKeyscore en Tempora. Stop datatoezichtsprogramma’s van overheden door je communicatie te versleutelen en een einde te maken aan je afhankelijkheid van eigendomsmatige diensten.

Video: You broke the Internet. We’re making ourselves a GNU one (GNUnet)

Tor for anonimity online

Voor sterke karakters

web 2.0 suicide machine

Draadloze community Netwerken

Draadloze ‘community’ netwerken verbinden mensen met elkaar in plaats van ze op te hangen aan de gecentraliseerde servers van Facebook,  Yahoo, Google, Microsoft en Apple, die hun data verkopen aan marketeers en de NSA. Ze helpen ook bij het dichten van de digitale kloof, soms zijn ze levensnoodzakelijk zoals tijdens en na de orkaan Sandy. Ze zijn bottom up, ze zijn in het belang van de gemeenschap, en ze zijn al meer dan tien jaar bezig, maar je hoort er zelden over. 

 

Antenna_Picture

Continue reading Draadloze community Netwerken

Use of incognito mode

All browsers have an incognito mode. It’s called ‘Private Window’ in Firefox, InPrivate in Internet Explorer and so on. The advantage of incognito mode is that it does not leave traces in your browser history and it does not read existing cookies. That way you can avoid most of the time being hindered by a paywall. Of course it can detect when a cookie is missing.

On the other hand, browser history  can be very handsome to retrace your own surfing behaviour on the web. Also if you want to visit a page you visited before, but you forgot the url, you can search in your browser history and find it back. It is wise to use incognito mode only when it is really needed.

Anyway there is another interesting feature when going incognito in your browser. When logged on in Facebook, Google or any site with account and password login, what you see and get differs from what you saw before you were logged in, it also differs from what someone else sees, not being logged in. When going in incognito mode you are logged out without logging out, so you can switch between both situations. Before and after.

Another issue  is that you cannot be logged in with a second account at the same site on the same computer. Going in incognito mode allows exactly to do that without any problems. It is as simple as that.

Guy-Incognito-Avatar-crop

Wikipedia Use for Dummies

updated 20/08/2015

Wikipedia bias

Simple lexicals in different languages

I propose learning by experience, in fact I experieced myself what it is like to use the wikipedia while preparing this course. I will redo my own exploration and propose some other  wikipedia pages to look at, just click the links…

La Pédagogie Freinet. next to ‘project onderwijs’ developed by Paulo Freire and William Heard Kilpatric are both methods for experiental learning.

There are Wikipedia pages in different languages about the developer of ‘la méthode Freinet’, Célestin Freinet. Freinet’s method aimed at primary school, though it is adapted to secondary education later on in Ghent  and is to be implemented in technical education also .

Project onderwijs’ has an expanded Dutch Wikipedia page, but no page in English. If you didn’t already know, to find pages in other languages on Wikipedia, look in the left corner beneath.

Wikipedia Screenshot
Wikipedia Screenshot: Click to expand

More unbalances. Look at the German page of Oskar Negt and compare it with the English page. Look at the length of both pages.

Continue reading Wikipedia Use for Dummies

Google Search for Dummies

Last Update: 04/05/2019

Data Voids: Where Missing Data Can Easily Be Exploited

Search plays a unique role in modern online information systems.

Unlike with social media, where users primarily consume algorithmically curated feeds of information, the typical approach to a search engine begins with a query or question in an effort to seek new information.

However, not all search queries are equal. There are many search terms for which the available relevant data is limited, non-existent, or deeply problematic.

We call these “data voids.”

Data Voids: Where Missing Data Can Easily Be Exploited explores different types of data voids; the challenges that search engines face when they encounter queries over spaces where data voids exist; and the ways data voids can be exploited by those with ideological, economic, or political agendas. (Source: Data & Society)

See this example where you see how data voids are utilized by extremists. So choose your search terms well.

Using forms on Google’s advanced search pages

Advanced image search

Google Advanced Image Search Screenshot
Google Advanced Image Search Screenshot

Continue reading Google Search for Dummies

Zuckerberg’s missie

Brengt Mark Zuckerberg het ooit tot president van de Verenigde Staten?

Brengt Zuckerberg het ooit tot president van de Verenigde Staten? Dan Farber hoopt blijkbaar van wel. Hij sluit met deze suggestie een kritiekloos artikel af in Cnet over internet.org. Dit laatste is een promotie initiatief van Facebook, Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, en Qualcomm om toegang tot Internet te verlenen overal in de wereld.

Twee derden van de wereldburgers hebben momenteel geen toegang tot Internet. Door projecten op te zetten, kennis te delen, en regeringen en industriëlen te mobiliseren wil het partnerschap 5 miljard internetgebruikers extra creëren.  Binnen de tien jaar willen ze de kost voor mobiele internet-toegang brengen op 1% van de huidige kost.

Zuckerberg wil zich duidelijk profileren nadat Google al eerder een project opstarte met draadloze Internet toegang  voor  ontwikkelingslanden door ballonnen in de stratosfeer in te zetten: het ‘balloon powered Internet for everyone’ project.

Continue reading Zuckerberg’s missie

Onderzoek naar Online Burgerparticipatie in Nederland

Er was een tijd dat werd gedacht dat Internet een democratisering in de journalistiek zou teweeg brengen. Het valt niet te ontkennen dat de burgerjournalistiek het monopolie van de ‘mainstream media’ heeft doorbroken, maar zijn de hoge verwachtingen in participatieve media ook ingelost?   Een begin van antwoord – voor Nederland althans – vinden we in het empirisch onderzoek van promovendus Tom P. Bakker aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Citizens as political participants: The myth of the active online audience’. We leggen het onderzoek op de rooster.

BurgerJounalistiek

Continue reading Onderzoek naar Online Burgerparticipatie in Nederland