Tag Archives: Communicatie

Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap

Last update 13/10/2014

Argumenten

Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Flickr, Pinterest hebben hun ontstaan te danken aan het netwerk effect en het bandwagon effect. Ze blijven overeind dank zij een business model met een verborgen agenda.

Maar er zijn echter ook anti-netwerk effecten waardoor het digitale sociale netwerk vroeg of laat zal desintegreren. Netwerken zijn vluchtig en hangen soms maar als los zand aan elkaar.

De gebruikers van het digitale sociale netwerk zijn geen partij in de besluitvorming-processen over het netwerk, waardoor de deur wagenwijd open staat voor manipulatie door de beheerders van het netwerk. De vraag die moet gesteld worden is wie bezit en beheert de servers van het netwerk (Fuster Morell, 2010).

Het sociaal netwerk wordt beheerd door een externe partij die zijn regels opdringt zonder verantwoording. De regels veranderen om de haverklap, ‘frictionless’. Maar zelfs dat is geen garantie voor de toepassing ervan.  De willekeur is troef.

Om protesten van gebruikers te counteren maakt men de ‘policy statements’ steeds langer en ingewikkelder en snijdt men zo elke  transparantie de pas af (Fuchs, 2011). Privacy is de laatste zorg van de sociale netwerkbeheerders en dat geven Zückerberg (Facebook) en Smit  (Google) ook zelf toe.  De Facebook dotcrine: hoe meer privacy-settings, hoe minder privacy.

Maar de manipulatie gaat nog verder volgens Tim Herera, FB toont enkel die postings van vrienden die interessant zijn voor hun doeleinden, adds slijten (Herera, 2014). En Facebook zette een grote experimentele studie op waaruit bleek dat ze de emoties van de gebruikers kunnen beïnvloeden (Kramera et al., 2014). En reken maar dat ze dat doen, dagelijks (Tufecki, 2014).

De relaties op sociale netwerken als Twitter en Facebook neigen naar hiërarchie binnen het netwerk. De interactie vind dikwijls in een richting plaats, volgen van een idool die zijn fans bespeelt.

Er is een grens aan het aantal vriendschapsrelaties dat iemand kan onderhouden. Die grens wordt op sociale netwerksites grandioos overschreden zonder dat we het in de gaten hebben. Daarom  zijn de meerderheid van de relaties er oppervlakkig, en is maar een klein deel van die relaties interactief in de twee richtingen. In feite zijn het dus een ingebeelde gemeenschappen die niet werken.

Een gemeenschap bestaat niet buiten zijn activiteit

Een actieve gemeenschap is niet noodzakelijk een gemeenschap die samenwerkt,  maar wel een gemeenschap die tot samenwerken in staat is als de leden van die gemeenschap dat nodig vinden en daartoe besluiten. Met deze definitie sluit ik meteen ook elk manipulatief gebruik van het woord gemeenschap uit.

Over samenwerken en de factoren die het succes van die samenwerking verzekeren kan veel gezegd worden. Twee Wikipedia pagina’s geven enkele referenties voor verdere exploratie, zie ‘Social collaboration‘ en ‘Community building‘. Een intensieve vorm van samenwerken is co-creatie (in English co-creation).

Het woord ‘community’ wint in alle geval gestaag aan populariteit zoals je in de uitgebreide Google definitie kan zien. Dit is ironisch, want volgens  sociologen zoals Putman gaat de sociale cohesie gestaag achteruit.

Gebruik van het woord 'community' in de tijd
Gebruik van het woord ‘community’ in de tijd

Continue reading Een sociaal netwerk is geen sociale gemeenschap

Advertisements

Stellingen over informatie en communicatie

Stelling 1:

Communicatie is een vorm van menselijke interactie.

Stelling 2:

Volgens taalfilosoof Paul Grice veronderstelt communicatie, wil ze relevant zijn, een zekere vorm van samenwerking (cooperative principle ).

Stelling 3:

Communicatie die niet coöperatief is, leidt nergens heen.

Stelling 4:

Bij communicatie via de computer is het zeer moeilijk na te gaan of deze communicatie al dan niet coöperatief is. Het overbrengen van gevoelens via lichaamstaal en intonatie ontbreken.  Naar de context en de intenties kunnen we alleen gissen… dus kunnen we ons ook vergissen. Feedback ontbreekt. Misverstanden zijn uiteindelijk niet oplosbaar online.