Tag Archives: Digitale Praktijk

Use of incognito mode

All browsers have an incognito mode. It’s called ‘Private Window’ in Firefox, InPrivate in Internet Explorer and so on. The advantage of incognito mode is that it does not leave traces in your browser history and it does not read existing cookies. That way you can avoid most of the time being hindered by a paywall. Of course it can detect when a cookie is missing.

On the other hand, browser history  can be very handsome to retrace your own surfing behaviour on the web. Also if you want to visit a page you visited before, but you forgot the url, you can search in your browser history and find it back. It is wise to use incognito mode only when it is really needed.

Anyway there is another interesting feature when going incognito in your browser. When logged on in Facebook, Google or any site with account and password login, what you see and get differs from what you saw before you were logged in, it also differs from what someone else sees, not being logged in. When going in incognito mode you are logged out without logging out, so you can switch between both situations. Before and after.

Another issue  is that you cannot be logged in with a second account at the same site on the same computer. Going in incognito mode allows exactly to do that without any problems. It is as simple as that.

Guy-Incognito-Avatar-crop

Onderzoek naar Online Burgerparticipatie in Nederland

Er was een tijd dat werd gedacht dat Internet een democratisering in de journalistiek zou teweeg brengen. Het valt niet te ontkennen dat de burgerjournalistiek het monopolie van de ‘mainstream media’ heeft doorbroken, maar zijn de hoge verwachtingen in participatieve media ook ingelost?   Een begin van antwoord – voor Nederland althans – vinden we in het empirisch onderzoek van promovendus Tom P. Bakker aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Citizens as political participants: The myth of the active online audience’. We leggen het onderzoek op de rooster.

BurgerJounalistiek

Continue reading Onderzoek naar Online Burgerparticipatie in Nederland

Many to many netwerken

Internet  lijkt  een ideaal middel om acties over het gehele land, zelfs over de hele wereld te synchroniseren. Maar het klassieke hiërarchische, broadcast model is niet bruikbaar bij politiek verzet. Het is zeer kwetsbaar op een punt, neem de zender weg en je kanaal ligt plat.

Many to many netwerken zijn veel moeilijker uit te schakelen. Hieronder de presentatie van Zeynep Tufecki “Faster is Different

One-to-many netwerken of broadcast modellen zijn kwetsbaar, mond-op-mond reclame of een one-to-one netwerk is traag, te traag. Zo’n netwerk kan gemakkelijk in zijn evolutie gestopt worden. In autocratische regimes volstaat het dat men enkele van de actiefste elementen selectief uitschakelt om het netwerk plat te leggen.

Many-to-many netwerken ontwikkelen meestal te snel om te kunnen ontmantelen en verschalken op die manier het repressief apparaat. De middelen van een overheid om een opstand neer te slaan zijn beperkt. Ze kan niet een grote fractie van de bevolking tegelijk in de gevangenis gooien.

Continue reading Many to many netwerken