Tag Archives: Google

Google Search for Dummies

Last Update: 04/05/2019

Data Voids: Where Missing Data Can Easily Be Exploited

Search plays a unique role in modern online information systems.

Unlike with social media, where users primarily consume algorithmically curated feeds of information, the typical approach to a search engine begins with a query or question in an effort to seek new information.

However, not all search queries are equal. There are many search terms for which the available relevant data is limited, non-existent, or deeply problematic.

We call these “data voids.”

Data Voids: Where Missing Data Can Easily Be Exploited explores different types of data voids; the challenges that search engines face when they encounter queries over spaces where data voids exist; and the ways data voids can be exploited by those with ideological, economic, or political agendas. (Source: Data & Society)

See this example where you see how data voids are utilized by extremists. So choose your search terms well.

Using forms on Google’s advanced search pages

Advanced image search

Google Advanced Image Search Screenshot
Google Advanced Image Search Screenshot

Continue reading Google Search for Dummies

Waarom Google onze zoek geschiedenis bijhoudt

‘Googlen’ is een werkwoord geworden in onze taal, synoniem voor zoeken op het Web. Het probleem is dat we er zo kritiekloos mee omgaan, alsof Google alle antwoorden heeft. Ons vertrouwen in Google berust echter op een misvatting volgens Siva Vaidhyanathan, professor in de Bibliotheekwetenschappen:

“….We do not properly understand the nature of the nature of the transaction between us and Google. …into our relationship with Google we do not grasp that we are not really Google’s costumers. Google calls us users, but in fact we are Google’s products. Our attention is what Google sells to its customers, which are the advertisers.” (BBC interview)

We zijn dus geen klanten van Google, maar Google gebruikt onze argeloze aandacht en nieuwsgierigheid om zijn adverteerders te bedienen.

Volgens prominente linguisten zoals Arbib en Lakoff verklaren spiegelneuronen de biologische ontwikkeling van het menselijk taalvermogen (Arbib, 2005; Gallese, Lakoff, 2007). Ze maken het in alle geval mogelijk dat we elkaar begrijpen zelfs in dubbelzinnige situaties die weinig aanknopingspunten bieden. Omdat spiegelneuronen het mogelijk maken ons in de schoenen van iemand anders te plaatsen kunnen we ook zijn intenties begrijpen.

Ook als we zoeken met Google maken we op een of andere manier onze intenties duidelijk. Google krijgt onze aandacht gratis. De vraag is schenkt Google ook aandacht aan ons, of loert het gewoon van achter een doorkijkspiegel naar ons terwijl het ons wat brokjes informatie toegooit die al of niet relevant zijn voor onze vraag. Continue reading Waarom Google onze zoek geschiedenis bijhoudt