Tag Archives: Sociale Psychologie

Net ruzies zijn niet beheersbaar

Eendimensionele Communicatie

Communicatie via internet kan communicatie in de reële wereld niet vervangen. Polarisatie loert voortdurend om de hoek op Internet,omdat het in feite ‘ersatz’ communicatie is voor communicatie in de reële wereld. Het overbrengen van gevoelens via lichaamstaal en intonatie ontbreken. Naar de context en de intenties kunnen we alleen gissen… dus kunnen we ons ook vergissen.

James Borg: 93% body language en paralinguistische elementen, 7% woorden zelf

Andere onderzoekers: tussen 60 en 70 percent van alle betekenis of all wordt afgeleid uit non-verbaal gedrag. Continue reading Net ruzies zijn niet beheersbaar